fbpx

Vjazdové vráta

Sme taktiež výrobcom vjazdových vrát zhotovených z nerezovej oceli a hliníku. Sú celkovo práškovo lakované vo farebných odtieňoch palety RAL, a tiež vo farbách napodobujúcich drevo. Používame panelové výplne z hliníkových profilov v rôznych konfiguráciách s využitím o.i. profilu 100×25 mm a 200×20 mm. Vjazdové vráta sa delia na:

Krídlové (výklopné) vráta

Medzi výklopnými vrátami môžeme nájsť krídlové a dvojkrídlové vráta. Uplatnia sa hlavne v prípade, že nie je na pozemku dostatočné miesto, aby sme mohli použiť posuvné vráta. Konštrukcia týchto vrát je zhotovená z nerezové oceli, naproti tomu výplň je hliníková.

Upevnenie je pomocou vhodných závesov na betónové alebo systémové oceľové stĺpiky, ktoré sa taktiež nachádzajú v našej ponuke. Voľba vhodných závesov a dobré upevnenie na stĺpiky zaručujú dlhodobú a bezproblémovú prevádzku. U krídlových vrát je možnosť zhotoviť kryty závesov, aby závesy neboli vôbec viditeľné z vonkajšej strany oplotenia.

Posuvné vráta

Samonosné modely sú najčastejšie volené modely posuvných vrát. Ich konštrukcia je založená na nosnej koľajnici a protizávaží. Upevnenie je na dopredu pripravenom betónovom základe, priskrutkovaním vrát k podkladu. Posuvné vráta sa montujú na vnútornej strane plotu, bez styku s pôdou. Tento model vrát zaručuje bezproblémové užívanie nezávislo od ročného obdobia. Nutnou podmienkou namontovania posuvných vrát je vhodne veľký priestor – vráta sa musia posúvať pozdĺž oplotenia.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!